Main Press centre News Krasny Kotelshchik equipment is installed at Yakutsk SDPP-2

Krasny Kotelshchik equipment is installed at Yakutsk SDPP-2