Main Press centre News “Krasny Kotelshchik” Performs Design for Izhevskaya CHPP-2

“Krasny Kotelshchik” Performs Design for Izhevskaya CHPP-2