Main Press centre News "Krasny Kotelshchik" Supplied Modernized Equipment to Surgutskaya GRES-1 of PJSC OGK-2

"Krasny Kotelshchik" Supplied Modernized Equipment to Surgutskaya GRES-1 of PJSC OGK-2