Main Press centre News Rostov region Governor pays official visit to "Krasny Kotelshchik"

Rostov region Governor pays official visit to "Krasny Kotelshchik"