Main Press centre News PJSC “Krasny Kotelshchik” equipped Novogorkovskaya CHPP with retrofit equipment of its own production

PJSC “Krasny Kotelshchik” equipped Novogorkovskaya CHPP with retrofit equipment of its own production