Main Press centre News Svobodnenskaya TPP Equipped with “Krasny Kotelshchik” Equipment Put in Operation

Svobodnenskaya TPP Equipped with “Krasny Kotelshchik” Equipment Put in Operation